Aktuelt

Lesetid: 5 minutter

Snart samlet igjen

Internatskolen for døve barn i Isinya, Kenya kan snart ønske alle elevene velkommen tilbake igjen etter COVID-19 nedstengningen. Vi har snakket med ildsjelen bak Deaf Aid Isinya, Marit B. Kolstadbråten, om utfordringene den siste tiden og om veien videre.

SOCO ønsker å ta aktivt samfunnsansvar, og har de siste årene vært hovedsponsoren til bistandsorganisasjonen Deaf Aid Isinya som jobber for å bedre livskvaliteten til døve i Kenya. SOCO-gjengen besøkte Kenya i 2016, og har siden bidratt til arbeidet i og rundt internatskolen på flere måter. Hvordan går det med skolen nå som COVID-19 preger hverdagen?

SOCO bidrar årlig med betydelig midler til ulike samfunnsansvarlige prosjekter og organisasjoner. Siden oppstarten i 2012, har SOCO vært hovedsponsor til bistandsorganisasjonen Deaf Aid Isinya som jobber for å bedre livskvaliteten til døve i Kenya. Vinteren 2016, fikk SOCO-gjengen oppleve hvilken fantastisk innsats som utøves hver dag av Deaf Aid Isinya og Marit Kolstadbråten da vi besøkte organisasjonen i Kenya. Det er med stor glede og varme at vi i år kunne bidra med kr 600.000 til Deaf Aid Isinya. Hvordan går det med skolen nå som COVID-19 preger hverdagen?

Gjenåpning i januar

Det er hektiske dager på internatskolen Isinya School for the Deaf. Nå skal det klargjøres for at elever på alle klassetrinnene kan returnere til skolen og fysisk kunne gjenoppta undervisningen fra 4. januar. På grunn av nedstengningen i mars har barna vært hjemme hos familiene sine. Nå gleder de seg til å snart treffe venner og lærere igjen.

Siden oktober har det kun vært tillatt for fjerde og åttende trinn å være på skolen, forteller Marit, og før det var alt stengt etter at myndighetene i Kenya innførte lockdown i mars. Nå jobber vi med å møte de strenge kravene for at skolene skal gjenåpne: vaske, desinfisere og sørge for antibakteriell håndvask. Takket være SOCO har vi nå muligheten til å gjøre tiltakene som trengs for å invitere barna tilbake igjen. Det er mange skoler som dessverre ikke vil få den muligheten, sier Marit. Mange skoler har gått konkurs eller sliter med å skaffe midler for å gjenåpne.

Dramatiske måneder

Da internatskolen måtte stenge ned i mars fikk det svært store konsekvenser for barna på skolen. I Kenya ble nesten 15 millioner barn tatt ut av skolene, og for de døve barna på Isinya betød det en vanskeligere hverdag.

De aller fleste av barna på skolen vår kommer fra slumområder eller fattige familier, og flere av dem har en vanskelig situasjon hjemme som følge av at de er døve. Barna ble sendt hjem til foreldre som allerede var fattige, og som på grunn av nedstengningen mistet jobbene sine. Det ble langt færre muligheter for å skaffe familien inntekt, forteller Marit. I noen grad klarte vi å holde kontakt med barna via nettbrett og smarttelefoner, men det sier seg selv at det er få fattige som har råd til dette. De døve barna mistet ikke bare undervisningen og noen å kommunisere med, mange mistet også de faste måltidene. Dessverre har vi avdekket at to mindreårige elever er gravide etter seksuelle overgrep i perioden de har vært borte fra skolen, så vi planlegger flere tiltak mot dette fremover.

Den nye hverdagen ble også dramatisk for de ansatte. De fleste ansatte ble satt ned på halv lønn, noe som igjen gjorde at mange ikke klarte husleien for rommene de leide. Kun 3 gårdsarbeidere og daglig leder fortsatte under lockdown for å beskytte skolens eiendom.

Vi klarte å samle inn midler til å hjelpe de ansatte med å skaffe penger til mat. Nå er heldigvis alle ansatte tilbake på jobb, sier Marit.

Mange bidrar

Det er ikke bare smittevernstiltakene som gir håp for bedre dager med undervisning på Isinya. Skolen har flere aktiviteter for å bedre levekårene og egen situasjon. I tillegg til dyrehold, har skolen et dryppvanningsanlegg og en vannpumpe. Dette bidrar til at skolen nå er selvforsynt med grønnsaker. Nå gjenopptas arbeidet med flere sponsede prosjekter.

Vi er nå en «grønn skole», forteller Marit. Vi har solceller som gjør at vi er selvforsynte med elektrisitet. Etter at SOCO bidro med midler til nytt gjerde, er nå vi klare til å gjenoppta arbeidet med kufjøs og hønsehus etter å ha fått støtte fra to Oslo-skoler. Nå bretter vi opp ermene og håper at flere ønsker å støtte oss som faddere eller sponsorer.

Marit sender SOCO-gjengen jevnlig nyhetsbrev om situasjonen på skolen. Utfordringene til barna og de ansatte på internatskolen det siste året har gjort stort inntrykk på oss. Vi var derfor glade for at vi kunne gjenoppta støtten til Deaf Aid Isinya i høst, og setter stor pris på arbeidet som Marit og alle på Isinya gjør for barna. 

Alle gode ønsker for gjenåpningen 4. januar!

Om Deaf Aid Isinya

Deaf Aid Isinya er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider for å gi skoletilbud til døve barn og unge i Isinya i Kenya, deaf-aid-isinya.no. Deaf Aid Isinya mottar støtte via fadderpenger, innsamlinger og sponsorer, i tillegg til å drive bruktbutikk på Ål. Følg med Deaf Aid Isinya på Facebook for de siste nyhetene om arbeidet. Ta gjerne kontakt med Deaf Aid Isinya ønsker du eller din bedrift å donere, bli faddere eller sponse egne skreddersydde prosjekter.

SOCO og samfunnsansvar

SOCO bruker årlig 1 prosent av omsetningen til ulike veldedige formål og organisasjoner. I tillegg til Deaf Aid Isinya, har SOCO støttet Fremtiden i Våre Hender, =Oslo og flere ulike gode formål og organisasjoner knyttet til SOCO-gjengens eget engasjement, det vi kaller SOCO Ildsjel.