Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Bidrar til en bedre verden

SOCO har fra vår begynnelse i 2012 ønsket å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Derfor går årlig 1 million norske kroner til forskjellige typer samfunnsengasjement. Det siste halvåret har vi støttet Deaf Aid Isinya, Gateteam Oslo og flere tiltak gjennom Ildsjel-programmet vårt.

Bedre tilbud til døve elever på videregående

SOCO er hovedsponsoren til Deaf Aid Isinya, en norsk bistandsorganisasjon som arbeider for å gi skoletilbud til døve barn og unge i Kenya. Fra 2012 har SOCO støttet og vært involvert i deres fantastiske arbeid. Tidligere i år sendte ildsjel og daglig leder Marit B. Kolstadbråten en oppdatering fra sitt besøk på skolen. Etter 3 års fravær på grunn av pandemien var hun begeistret for at de nå kan tilby døve barn helt ned i 3-4 årsalderen undervisning.

Det er også fantastisk at det i det siste året er bygget en ny skolebygning for ungdomsskole og videregående skole på Isinya! Som følge av nytt skolesystem i Kenya og donerte midler slipper skolen å sende elever som er ferdige på grunnskolen til andre døveskoler. Tidligere elever fikk en tøff overgang til videregående skole, hvor det ikke tas hensyn til døve elever og hvor undervisningen har klare mangler. Daglig leder Geoffrey og rektor Brenda (som besøkte oss i fjor) kan fortelle at elevene har funnet seg godt til rette i de nye klasserommene. Det er lovende for videre skolegang.
SOCO er imponert og stolt over arbeidet Deaf Aid Isinya gjør! Ønsker du å følge med på deres arbeid kan du sjekke ut Facebooksiden deres.

Støtter rusavhengige og hjemløse

SOCO har også en lokal hjertesak, Gateteam Oslo, som vi har støttet de siste to årene. Rusavhengige og hjemløse har en tøff hverdag. Prisøkningene slår svært hardt ut i disse gruppene. Foruten å støtte organisasjonen grunnlagt av Siw Indsetviken økonomisk er det som regel minst to til tre SOCO’ere med hver tredje onsdag i måneden for å dele ut varme klær, soverposer, mat og varm drikke på Europarådets plass kl. 18. I tillegg bidras det jevnlig med smøring av matpakker, og innsamling av klær, sko og annet som Gateteam Oslo deler ut videre!
Det er ingen tvil om at Gateteam Oslo gjør et viktig arbeid! Ønsker du å følge med på alt det de gjør, besøk Facebook eller Instagram siden deres.

Lokale ildsjeler

SOCO støtter tiltak og organisasjoner hvor SOCO-gjengen er involvert. Vi kaller dette konseptet SOCO Ildsjel. Alle våre medarbeidere kan søke om penger til noe de engasjerer seg innen. Det siste halvåret har vi blant annet støttet sosiale arrangement for de som skal forlate barnehagen for å starte på skolen med blant annet overnattingsturer og tur til opplevelsessenter. Vi har også gitt støtte til fattige i Pakistan, hjulpet idrettsgrupper innen håndball, volleyball og fotball, bidratt med konsertstøtte til jazzstorband, midler til å bygge klopper i skog og lekestativ i nabolag og mye annet!

Samfunnsengasjement er viktig for alle i SOCO. Det er et arbeid i kontinuerlig utvikling hvor alle bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.