Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

God flyt fra sjø til sky

Bli kjent med Maritech, SOCOs nye samarbeidspartner.

SOCO har nylig startet et samarbeid med Maritech, verdens ledende leverandør av software skreddersydd for sjømatnæringen. Selskapet løfter nå all programvare fra on-premise til skyplattformen Maritech Cloud i Microsoft Azure. Løsningene støtter verdiskapningsprosessene fra fisken tas opp av havet til den er fremme hos forbruker. Maritech er også ledende i Norge innen transportstyrings- og fortollingssystemer for logistikkbransjen, et viktig satsningsområde videre – både innen og utenfor sjømatsegmentet.

Ikke ta alt for god fisk

Som testere er vi gjerne vant til å ikke ta alt for god fisk. Samme oppfordring møter vi på Maritech sine nettsider. Selskapet har blant annet utviklet en løsning for automatisert kvalitetskontroll, som ved hjelp av avansert spektralanalyse kan analysere og dokumentere at rød og hvit fisk holder den standarden som kunden ønsker. Slik kan man få bedre betalt for topp kvalitet, forbedre ressursutnyttelsen og få en enda sterkere merkevare. Fisken skannes i industriell hastighet etter hvert som den sendes bortover samlebåndet, og dette er den eneste løsningen i sitt slag i verden. En slik flyt mellom tempo og kvalitetssikring er det mange innen testing som sikter mot!

Lang verdikjede

Sjømatindustrien er en av Norges virkelige internasjonalt rettede bransjer. Hvert minutt eksporteres mer enn 29 000 måltider til det globale markedet, ifølge Norges Sjømatråd. Fra fisken hentes opp fra havet til den er hjemme hos en forbruker på andre siden av jorden, er det mange aktører som har vært involverte. Prosessene må være svært raske og presise for å sikre riktige priser og høy kvalitet. Det gjelder alt fra selve håndteringen av fisken på fangstfartøyet eller oppdrettsanlegget – via videreforedling, pakkeri og trading – til den komplekse logistikken, som beskrives som en ekstremsport.

For Maritech-kundene gir DigitalSeafood™-løsningene i Maritech Cloud full kostandskontroll og verdifulle verktøy for å støtte og dokumentere alle prosessene gjennom verdikjeden.

Tempo og kvalitet

Det raske tempoet skal ikke gå på bekostning av kvaliteten, og alle aktørene i verdikjeden må kunne jobbe sammen effektivt på tvers. Her jobber vi i SOCO sammen med Maritech for å se på ulike tiltak for å identifisere funksjonalitet som kan være til nytte for flere kundekategorier, og dermed synkronisere og spisse kravene i det videre utviklingsarbeidet. Hvilke tiltak kan gjøres for å sikre gode utviklings- og testprosesser i overgangen fra legacy-dominerte systemer til en fleksibel og universell skyløsning? Og hvordan kan vi sikre kvalitet i alle ledd?

SOCO ser frem til det videre samarbeidet. Ingen tvil om at innovasjon og sjømatnæringen hører sammen!