Kurs

Effektive testmetoder og teknikker i praksis

For deg som vil bli mer profesjonell innen testing og unngå fremtidig dobbeltarbeid.


Ønsker du å spare tid og penger på programvaretesting og testledelse? Få bred kunnskap om testarbeid i alle faser, fra forberedelser til gjennomføring og etterarbeid, med kursholder Sindre Sandivk.


Sindre Sandvik
Foredragsholder

Sindre Sandvik

SOCO

Test av software gir muligheten til å sikre og forbedre både IT-systemer, nettsier og applikasjoner. I kurset vil du fokusere på testing som utføres av brukere og kunder av IT-systemer. Du vil få en detaljert gjennomgang av testmetodikk og konkrete testteknikker, som gjør deg bedre sikret til å takle fremtidige testutfordringer. 

Metodene du lærer gir deg bedre kontroll og trygghet i hverdagen, sparer deg både tid og penger, og du kan ta de i bruk så snart du er tilbake på arbeidsplassen.

I kurset vil du:


Kurset passer for deg som jobber med test av programvare på ulike nivåer, enten du er leder for systemutvikling, prosjektleder, tester, testleder, kunde som kjøper programvare eller arbeider med kvalitetssikring av IT-systemer. Programmeringsbakgrunn er ikke et krav.

Om foredragsholder

Sindre har over 27 års erfaring innenfor testarbeid og testledelse fra forskjellige typer organsisasjoner. Han har hatt ansvar for flere større testprosjekter og generelt ansvar for kvalitetsikring i avdelinger der han har vært ansatt. Han har også hatt ansvar som testfagansvarlig i konsulentselskap og vært aktiv i fagmiljøer i Norge og i Europa som medlem i programkomiteen for testkonferansen Eurostar. Gjennom hele sin lange karriere har han blitt benyttet som foredragsholder i flere testfagfora og organisasjoner. 

Sindre har både teknisk og pedagogisk utdanning og sammen med sin ISEB Practioner eksamen samt ISTQB har han en solid bakgrunn for å kunne lede og veilede innenfor testfaget. Han er en motiverende og engasjert person som er dyktig til å lede teammedarbeidere til å jobbe i samme retning. 

Sindre Sandvik på LinkedIn