Kurs

Golden Gate Bridge

SFDIPOT

Med SFDIPOT-metodikken utviklet av James Bach får du veldig kjapt en god forståelse for nye produkter som skal testes. Metodikken bidrar blant annet til å finne nye risikoområder samt å brukes til et grunnlag for å forbedre samarbeid med andre interessenter i prosjektet på.

Kursholder

 • Patrik Sverneborg
Prosessdiagram for CI-prosess: Et flytskjema som viser trinnene involvert i den kontinuerlige integrasjonsprosessen.

CI/CD for testere

Dette kurset gir deg en dypere forståelse av Continuous Integration og Continuous Deployment - to sentrale konsepter innen moderne programvareutvikling. CI/CD handler om å automatisere og forbedre utviklingsprosessen for å levere programvare raskt og pålitelig. Geir tar dere gjennom teori og praksis, for å bygge en dypere forståelse om temaet.

Kursholder

 • Geir Lien
 • Morten Saue
SOCOs logo

Gjennomgang av rammeverk for å måle modenhet på test

Rammeverket til SOCO er for å kunne raskt og enkelt, med kjente verktøy og oppbygget erfaring fra ulike lignende prosjekt, få innsikt i hvordan modenheten på test er i organisasjonen. Med enkle virkemidler synligjør man modenheten og får opp tiltak. Dette er et åpent rammeverk, for testrådgivning, som kan benyttes av alle. Rammeverket skal hjelpe kunder og organisasjoner til å kartlegge nåsituasjon, målbildet og prioritere tiltak for å bli mer moden på test. ​​

Kursholder

 • Kenneth Stensrud Olsen
 • Keyhan Farahaninia
Et skrivebord med en bærbar datamaskin, kalkulator og økonomiske dokumenter.

Smidig test

I dette kurset vil du få et innblikk hvordan kvalitetssikring kan spille en viktig rolle i smidig utvikling, hvordan testaktiviteter dekkes inn og hvordan rollen som tester kan utføres

Kursholder

 • Sindre Sandvik

Sikkerhetstest for funksjonelle testere

Er du en funksjonell tester som ønsker å vite hvordan du kan bruke sikkerhetstest og din hverdag? I løpet av kurset vil du få en introduksjon til sikkerhetstest, og få hjelp til å bygge en testlab for å gjennomføre enkle sikkerhetstester på sin egen PC.

Kursholder

 • Frans Dijkman
Et nærbilde av en metallvegg med en serie med jevnt fordelte hull

Utforskende og scenariobasert testing – teori og praksis

Vil du lære heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi? Dette kurset vil gi deg en praktisk orientert innføring med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø.

Kursholder

 • Frans Dijkman

Estimering – tips og triks!

Vil du bli kjent med basisteknikker og prinsipper for estimering? På dette kurset vil du lære de beste tipsene og triksene for at å kunne gjøre enda bedre estimeringer.

Kursholder

 • Frans Dijkman

Testing av mobile applikasjoner

Med økende tilbud av tjenester som leveres for mobile enheter er det blitt vesentlig å teste applikasjonene kontinuerlig. Sania Akhtar vil gi deg en innføring i hvordan det kan gjøres presist og effektivt.

Kursholder

 • Sania Akhtar

Introduksjon til Testradar

I løpet av kurset vil du få en solid introduksjon av trender innenfor test gjennom TestRadar. Vi ser på hvilke arbeidsmetodikker, kompetanse og verktøy som topper trendlisten, samt hvilke SOCO anbefaler at du unngår.

Kursholder

 • Esther Bloemendaal
Et nærbilde av en metallvegg med en serie med jevnt fordelte hull

Effektive testmetoder og teknikker i praksis

Ønsker du å spare tid og penger på programvaretesting og testledelse? Få bred kunnskap om testarbeid i alle faser, fra forberedelser til gjennomføring og etterarbeid, med kursholder Sindre Sandvik.

Kursholder

 • Sindre Sandvik