Kurs

SOCOs logo

Gjennomgang av rammeverk for å måle modenhet på test

Rammeverket til SOCO er for å kunne raskt og enkelt, med kjente verktøy og oppbygget erfaring fra ulike lignende prosjekt, få innsikt i hvordan modenheten på test er i organisasjonen. Med enkle virkemidler synligjør man modenheten og får opp tiltak. Dette er et åpent rammeverk, for testrådgivning, som kan benyttes av alle. Rammeverket skal hjelpe kunder og organisasjoner til å kartlegge nåsituasjon, målbildet og prioritere tiltak for å bli mer moden på test. ​​

I rammeverket så skal det være mulig for en hver med litt erfaring fra test å gjennomføre hele eller deler av rammeverket. Det vil si at man kan gjennomføre enkelt områder, benytte de verktøy eller gjennomføre work shops som er beskrevet i dette rammeverket.

I dette foredraget skal være en guidelines på hvordan man kan ta i bruk rammeverket og hva som ligger av hjelpemidler og verktøy på hvert område.

Kurset inneholder:

 • Prosjektoppstart
  • Gjennomgang av maler og skisser
 • Nåsituasjonen
  •  Sikre felles forståelse for nåsituasjonen for test hos kunden
 • Målbildet for test
  • Sammen bli enige om hvordan test hos kunden bør være i fremtiden.
 • Fokusområder og tiltak
  • Bli enige om hvilke områder vi skal fokusere på, og utarbeide tiltak som kan hjelpe oss med å nå ønsket fremtidig situasjon
 • Prioritering av tiltak
  • Prioritere tiltak og enes om hvilke tiltak vi skal gå videre med
 • Veien videre
  • Legge frem et forslag på en fremdriftsplan mot handlingsplan. 

Kurs

KURSHOLDER

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.