Kurs

En antikk skrivemaskin

Ny i test?

Er du ny i gamet og har fått tildelt testoppgaver vil dette kurset hjelpe deg godt i gang. Her vil du få et raskt praktisk innblikk i de viktigste prinsippene og teknikkene innenfor programvaretesting.

Å bli kastet inn i testarbeid uten forkunnskaper om test kan bli en ekstra utfordring i en ellers utfordrende prosess.  Med mer generell testkompetanse og kjennskap til mulige teknikker og aktuelle metoder vil en raskt bli forberedt til å kunne gjennomføre en trygg prosess der en ender opp med god oversikt over kvaliteten for den programvaren som tilslutt blir satt i produksjon

Kurset bygges opp rundt praktiske eksempler, både for demonstrasjon av testfaget, drøftinger i plenum og ikke minst ved jobbing med egne øvelser. Det vil bli satt av litt tid etter avsluttet kursdag til alenetid med instruktør for å diskutere egne saker som også kan følges opp i ettertid. 

I dette kurset vil du lære:

  • Viktige begreper som blir benyttet i testarbeid  
  • Målsetninger med test
  • De mest kjente testmetodene 
  • Enkle generelle arbeidsteknikker  

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper bortsett fra allmenn PC -kompetanse

Kurs

KURSHOLDER

Sindre har over 25 års erfaring innenfor testarbeid og testledelse fra forskjellige typer organsisasjoner. Han har hatt ansvar for flere større testprosjekter og generelt ansvar for kvalitetsikring i avdelinger der han har vært ansatt. Han har også hatt ansvar som testfagansvarlig i konsulentselskap og vært aktiv i fagmiljøer i Norge og i Europa som medlem i programkomiteen for testkonferansen Eurostar. Gjennom hele sin lange karriere har han blitt benyttet som foredragsholder i flere testfagfora og organisasjoner.

Sindre har både teknisk og pedagogisk utdanning og sammen med sin ISEB Practioner eksamen, samt ISTQB, har han en solid bakgrunn for å kunne lede og veilede innenfor testfaget. Han er en motiverende og engasjert person som er dyktig til å lede teammedarbeidere til å jobbe i samme retning.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.