Kurs

Smidig test

For deg som vil jobbe med test i smidige prosjekt


I dette kurset vil du få et innblikk hvordan kvalitetssikring kan spille en viktig rolle i smidig utvikling, hvordan testaktiviteter dekkes inn og hvordan rollen som tester kan utføres.


Sindre Sandvik
Foredragsholder

Sindre Sandvik

SOCO

Smidig utvikling er i vinden og tradisjonelle testeroller er ikke helt som før. I dette kurset vil vi se nærmere på hvordan testoppgavene kan organiseres og ikke minst hvilke teknikker og metoder som passer fint.  

I kurset vil vi: 

Obs: Hvordan automatisere, koding av test etc. vil ikke bli en del av kurset

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper bortsett fra allmenn PC -kompetanse

Det vil bli satt av litt tid etter avsluttet kursdag til alenetid med instruktør for å diskutere egne saker som også kan følges opp i ettertid. 

Om foredragsholder

Sindre har over 27 års erfaring innenfor testarbeid og testledelse fra forskjellige typer organsisasjoner. Han har hatt ansvar for flere større testprosjekter og generelt ansvar for kvalitetsikring i avdelinger der han har vært ansatt. Han har også hatt ansvar som testfagansvarlig i konsulentselskap og vært aktiv i fagmiljøer i Norge og i Europa som medlem i programkomiteen for testkonferansen Eurostar. Gjennom hele sin lange karriere har han blitt benyttet som foredragsholder i flere testfagfora og organisasjoner. 

Sindre har både teknisk og pedagogisk utdanning og sammen med sin ISEB Practioner eksamen samt ISTQB har han en solid bakgrunn for å kunne lede og veilede innenfor testfaget. Han er en motiverende og engasjert person som er dyktig til å lede teammedarbeidere til å jobbe i samme retning. 

Sindre Sandvik på LinkedIn