Kurs

Et skrivebord med en bærbar datamaskin, kalkulator og økonomiske dokumenter.

Smidig test

I dette kurset vil du få et innblikk hvordan kvalitetssikring kan spille en viktig rolle i smidig utvikling, hvordan testaktiviteter dekkes inn og hvordan rollen som tester kan utføres

Smidig utvikling er i vinden og tradisjonelle testeroller er ikke helt som før. I dette kurset vil vi se nærmere på hvordan testoppgavene kan organiseres og ikke minst hvilke teknikker og metoder som passer fint.  

I kurset vil vi: 

  • Gjennomgå sentrale smidig-begreper
  • Se på testrollen i smidige prosjekt
  • Gjennomgå relevante teknikker/testmetoder 
  • Gjennomføre praktiske øvelser knyttet til test av en brukerhistorie
  • Drøfte automatisering av test  
    • organisering, hvem gjør hva,  
    • litt om aktuelle verktøy. 

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper bortsett fra allmenn PC -kompetanse

Det vil bli satt av litt tid etter avsluttet kursdag til alenetid med instruktør for å diskutere egne saker som også kan følges opp i ettertid. 

Kurs

KURSHOLDER

Sindre har over 25 års erfaring innenfor testarbeid og testledelse fra forskjellige typer organsisasjoner. Han har hatt ansvar for flere større testprosjekter og generelt ansvar for kvalitetsikring i avdelinger der han har vært ansatt. Han har også hatt ansvar som testfagansvarlig i konsulentselskap og vært aktiv i fagmiljøer i Norge og i Europa som medlem i programkomiteen for testkonferansen Eurostar. Gjennom hele sin lange karriere har han blitt benyttet som foredragsholder i flere testfagfora og organisasjoner.

Sindre har både teknisk og pedagogisk utdanning og sammen med sin ISEB Practioner eksamen, samt ISTQB, har han en solid bakgrunn for å kunne lede og veilede innenfor testfaget. Han er en motiverende og engasjert person som er dyktig til å lede teammedarbeidere til å jobbe i samme retning.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.