Kurs

Testdata – diskutere relevante utfordringer og problemstillinger

I forbindelse med innføringen av blant annet GDPR har det også kommet føringer på hvilke typer data som kan brukes til testformål. Dette har ført til økt bevissthet rundt gjenbruk og kontroll av testdata og ikke minst skille som må finnes mellom produksjon og test. I forbindelse med dette så ønsker flere å rydde opp i bruken av produksjonsdata for test og samtidig forbedre kvaliteten og innføre anonymisering.

SOCO opplever et økende behov for bistand på feltet både som diskusjonspartner og ikke minst som en utførende part. I den forbindelse ønsker vi å samle mennesker som er i en prosess på dette til å dele sine erfaringer, på godt og vondt, til en diskusjonsrunde.

Formålet med seansen:

Målet med dagens seanse er å dele sin erfaring og kompetanse med likesinnede, samt skape noen nye relasjoner som kan være til nytte i en senere dialog.

Kurs

KURSHOLDER

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.