Kurs

To personer sitter ved ett bord, fokusert på arbeider

Testdata – diskutere relevante utfordringer og problemstillinger

I forbindelse med innføringen av blant annet GDPR har det også kommet føringer på hvilke typer data som kan brukes til testformål. Dette har ført til økt bevissthet rundt gjenbruk og kontroll av testdata og ikke minst skille som må finnes mellom produksjon og test. I forbindelse med dette så ønsker flere å rydde opp i bruken av produksjonsdata for test og samtidig forbedre kvaliteten og innføre anonymisering.

Kursholder

  • Kenneth Stensrud Olsen
Et nærbilde av en metallvegg med en serie med jevnt fordelte hull

Eksplorativ Test: Er det noe for deg?

råd? Har du positive eller negative erfaringer som du kunne tenke deg å dele med andre? Frans og Frank vil guide oss gjennom denne diskusjonsgruppen og alle dine spørsmål vil bli besvart.

Kursholder

  • Frank Skjærstad
  • Frans Dijkman
En gruppe fra Soco, som jobber med arbeidsoppgaver

Hvordan teste en prosess som består av flere manuelle oppgaver kombinert med bruk av flere fagsystemer?

Tenk deg at du er på et prosjekt som skal ta imot 1000 nye ansatte. Det tegnes og beskrives 250 arbeidsprosesser som forteller folk hvordan de skal jobbe. Noen medfører endringer i systemer, andre ikke. Hvordan vet du at de systemendringer som er gjort samsvarer med arbeidsprosessene som beskriver hvordan folk skal jobbe? Og hvordan vet du at arbeidsprosessene er beskrevet riktig?

Kursholder

  • Esther Bloemendaal