Kurs

Utforskende og scenariobasert testing – teori og praksis

Vil du lære heuristikker for å utvikle en god og praktisk teststrategi? Dette kurset vil gi deg en praktisk orientert innføring med reelle oppgaver og øvelser i et testmiljø.

Eksplorativ test er kanskje den eneste testteknikken som kan, og skal, brukes i DevOps-prosjekter. Bruk av eksplorativ test har i flere tilfeller avdekket mer feil enn ved bruk av de mer analytiske og matematiske designteknikker. Eksplorativ test kombinert med scenariobasert test, gir et svært godt grunnlag for evaluering av løsningskvalitet, samt avdekking av feil.

I dette kurset vil Frans gi en grundig innføring i eksplorativ test og scenariobasert test, basert på ideer og konsepter fra bøkene til James Bach/Michael Bolton og James Whittaker. I tillegg vil heldagskurset ha en rent praktisk, «hands-on», oppgave. Alle kursdeltakere skal etablerer et testmiljø med bruk av XAmpp på sin egen PC, samt installere en testapplikasjon. Sammen vil alle kursdeltakerne vurdere applikasjonen, teste applikasjonen, utforsk applikasjonen, gi feedback, samt en generer nye testideer. 

I dette kurset vil du lære:

  • Grunnleggende eksplorativ test
  • Grunnleggende scenariobasert test
  • Hvordan du kan kombinere eksplorativ og scenario basert test
  • Dokumentering av eksplorativ test

Du må ha egen PC med lader. 

Kurs

KURSHOLDER

Frans Dijkman har lang erfaring innen test, og vi er stolte av at han har vært med i SOCO siden 2013. I tillegg til å være en svært dyktig testkonsulent, er Frans en ettertraktet kurs- og foredragsholder. Han har holdt foredrag på Agile Testing Days Berlin, Seetest i Romania og Testkonferansen Trondheim.

Frans er sterkt engasjert i testfaget i Norge, og er leder for Norwegian testing board - ISTQB i Norge. Da er det kanskje ikke overraskende at han har en rekke sertifiseringer med blant annet ISTQB Full Advanced Level (advanced testmanager, advanced test analyst og advanced technical test analyst), REQB Foundation, Certified Scrum Master, ISTQB Agile Tester Extension og mange fler.

Les mer om foredragsholderen

Interessert?

Vi kan tilpasse kurset så det passer behovene for din bedrift!

Send en uforpliktende e-post.