Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Ingen stans for skattemeldingen!

Tiden for skattemeldingen 2019 er i gang. Den siste tiden har Skatteetaten sendt opplysninger til alle skattebetalere i Norge. Tross utfordringene den siste tiden har etatens prosjekt holdt et godt tempo. Keyhan Farahaninia er innleid i prosjektet, og melder hvordan det har gått til.

Den siste tiden har alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd fått tilsendt skattemeldingen, for mange kjent som «selvangivelsen». Her skal vi kvalitetssikre oversikten over alle våre inntekter, fradrag, formue og gjeld. Skatteetaten har valgt en ny måte å gjennomføre årets skatteoppgjør på i år, med gradvis utsendelse. Spesielt i år er også den uvanlige konteksten. Den pågående koronasituasjonen har endret hverdagen til de fleste av oss, også for prosjektet som jobber med skattemeldingen. 

I Skatteetaten finner vi SOCO’er Keyhan Farahaninia. Vi har spurt ham om den nye hverdagen.

Nytt i år er den gradvise utsendelsen. Hvordan har det gått så langt?

Keyhan: Gradvis utsendelse har gått veldig bra! Generelt vi jeg si at vi får svært gode tilbakemeldinger fra de som fått skattemeldingen sin – spesielt med tanke på brukeropplevelsen og brukskvaliteten. Jeg er meget imponert over hva vi i prosjektet har klart å levere så langt.

Prosjektet til Skatteetaten holder et godt tempo tross Koronakrisen. Hvordan er den nye hverdagen for dere som team?

Keyhan: Det er interessant hvordan vi har klart å gjennomføre lansering av den nye skattemeldingen til tross for Koronakrisen. Det var selvfølgelig ikke enkelt helt fra starten, men vi klarte å mobilisere oss raskt og tilpasse oss den nye situasjonen. Jeg vil si det har gått over all forventning. Skatteetaten har lagt veldig godt til rette for hver enkelt, slik at vi klarer å ha en god progresjon og fortsatt være leveransedyktige.

Er det noen sider med test og kvalitetssikring i prosjektet som har endret seg nå med den nye situasjonen?

Keyhan: Jeg tror ikke situasjonen nødvendigvis er unik for test- og kvalitetssikring, men for alle som jobber på kontor. Det handler mer om hvordan man går fra å kunne delta i uformelle møter ved kaffemaskinen, passiv informasjon som man plukker opp i landskapet, m.m. til å bruke telefon og kalle inn til korte men hyppige statusmøter.

Hvilke anbefalinger har dere til andre IT-prosjekter som kanskje opplever utfordringer i disse dager?

Keyhan: Det har blitt innført flere tiltak for å redusere smittespredning og jeg opplever at alle i etaten er svært forståelsesfulle for situasjonen som råder og som påvirker oss alle. 

Jeg tenker at man ikke trenger å problematisere det mer er enn nødvendig. Selvfølgelig er det mye hyggeligere å ha kollegaer rundt seg som man kan slå en rask prat med. Men det finnes som regel alltid gode alternativ til hvordan man kan møtes og avklare det ene og det andre – videoløsninger og chat har vist seg å være svært gode alternativer for oss. Siste fredag var vi nærmere 80 personer på Skype-kaffe. Det var helt topp!

Det er sikkert mange som kjenner seg igjen i dette med å tilpasse seg den nye hverdagen og med utvidet bruk av samarbeidsverktøy.  

Og til slutt; vi i SOCO vil bare minne på at alle bør kvalitetssikre tallene som kommer i årets skattemelding. Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt!