Aktuelt

Lesetid: 4 minutter

Godt samarbeid på Fremtind Forsikring

Hva er oppskriften for at testkonsulenter skal bidra og trives ute hos en samarbeidspartner? Bli kjent med Fremtind Forsikring og noen SOCO’ere der.

SpareBank1 Forsikring (med unntak av pensjon) og DNB har fusjonert og opprettet et felles forsikringselskap: Fremtind Forsikring. I disse dager forberedes nok en milepæl i den teknologiske tilretteleggingen av fusjonen. Nå skal det åpnes for salg av skadeforsikringer til DNBs privatkunder. 

Dette er et arbeid som er spennende, utfordrende og givende

Samstemte SOCO-konsulenter

Fremtind Forsikring er landets tredje største forsikringsselskap, og ble dannet 1. januar 2019 da forsikringsselskapene til SpareBank1 og DNB fusjonerte. Selskapet utnytter teknologi for å gjøre forsikringene smartere, og digital innovasjon er et viktig virkemiddel for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk og bedrifter flest.

En fusjon for framtiden

En fusjon er en omfattende omstilling, både organisatorisk og teknologisk. Spesielt gjelder det når endringene treffer både interne og eksterne integrasjoner samtidig.

Paola Aarbakke er leder for Testsenteret i Fremtind Forsikring. Det er hennes avdeling som i stor grad styrer og gjennomfører kvalitetssikringen av de store fusjonsprosjektene. 

«Siden Fremtind Forsikring allerede har et stort teknologimiljø hvor man jobber i kryssfunksjonelle leveranseteam som har ansvar for hvert sitt system eller grupper av systemer, har vi ønsket å ha små prosjektoverbygg over disse teamene i fusjonsprosjektene», sier hun. «Det er våre team som er hjørnestenen i vårt leveranseapparat». Disse prosjektoverbyggene gjenspeiler oppbygningen til teamene med en prosjektleder, testleder, løsningsarkitekt og teknisk ansvarlig. «På denne måten sikrer vi et godt samarbeid i og mellom prosjektene», legger Paola til. Mens teamene kjenner sine egne systemer teknisk og funksjonelt godt, jobber prosjektoverbyggene med å koordinere og tilpasse de store endringene slik alle brikker faller på plass.

Det er altså mange Fremtind-team som jobber på tvers for å nå et felles mål, nemlig å selge privatforsikringer for Sparebank1 og DNB i samme fagsystem. Det er komplekse systemer som skal fungere sammen i leveranser med en ny distributør. Selv om målet er bevegelig, sitter smilene løst. «Tross utfordringer er det motivasjon, tillit, hardt arbeid og samarbeid mot målet», sier Victoria Bjertnes. Hun er SOCO-konsulent og testleder for prosjektet som skal selge skadeforsikringer til privatpersoner.

Kompetanse og samarbeid

Det er ikke bare i fusjonsprosjektene at samarbeid er viktig i Fremtind Forsikring. Testsenteret har et tett samarbeid med tilsvarende avdeling i Sparebank1 Utvikling gjennom Banksamarbeidet. Sammen arrangerer de fagdag for test to ganger årlig. Her deles kompetanse og erfaringer på tvers, og alle er inviterte. Det er også etablert faggrupper for ulike tema av kvalitetssikring, som for eksempel innen testautomatisering. «Kompetansedeling er viktig for oss», sier Paola.

Vi SOCO’ere liker oss godt hos Fremtind, de gir tillit, frihet og de ser oss

Victoria Bjertnes

Dette er nok en av grunnene til at SOCO-konsulentene trives så godt hos Fremtind Forsikring. Geir Maurud er teknisk tester, og understreker at «man har slingringsmonn til å stadig forbedre seg selv og teamet». Plassen testfaget har i organisasjonen Fremtind er noe flere SOCO’ere fremhever, hvor ledelsen i Fremtind er støttende i arbeidet og bidrar til framdrift. Samarbeidet og rollen som test har, er også noe som SOCO’er Åse Gisholt sier er unikt på Fremtind: «Vi konsulenter er veldig integrert i organisasjonen». 

Testere ønsker å utgjøre en forskjell for kvaliteten, og i Fremtind legges det til rette for dette. «Hvis man har en idé som kan forbedre testing, prosesser eller annet, så får man tid og lov til å lære og eksperimentere. Det er veldig gøy å jobbe i en åpen organisasjon som har tro på kreativitet, ideer og forslag fra både ansatte og konsulenter. Da har man virkelig mulighet til kontinuerlig forbedring» sier Lars Hjørnevik, SOCO’er og testleder for en av rådgiverklientene.

Testsenteret i Fremtind Forsikring består av 26 dedikerte, hvor de fast ansatte testerne og de innleide daglig samarbeider om kvalitetssikringen. Paola Aarbakke påpeker at alle som jobber med test i Fremtind, uansett om de er fastansatte eller konsulenter, har en liknende profil, der testkompetansen og evnen til samarbeid står sentralt.

SOCO-konsulentene hos Fremtind Forsikring har ulike roller. Flere er testledere og tekniske testere i leveranseteam innen alt fra webapplikasjoner og dokumenter til stormaskin. Andre er testledere i prosjektoverbyggene og har oppgaver som dekker det brede området fra teknisk integrasjon til prosessforbedringer. Flere jobber også med testautomatisering.

Felles for alle er at de trives hos Fremtind!