Aktuelt

Lesetid: 2 minutter

Styrket testprosessen med mabl

Testautomatiseringsverktøyet mabl har i en ny artikkel fremhevet arbeidet SOCO har gjort for Thon Hotels.

SOCO-konsulentene Kjetil Gjelsten, Rajanan Ratneshan og Katrine Nerhus Larsen har brukt mabl til flere formål for å støtte testprosessen. Sammen med webutviklerne fra Epinova kunne testteamet bistå Thon Hotels med å redusere tid til manuell testing, finne feil tidligere og integrere de automatiserte testene i en Azure DevOps pipeline. Alt som følge av god implementering av verktøyet mabl. Vi tok en prat med testleder Kjetil om artikkelen som er publisert på mabl sine nettsider.

Kjetil, hva var det med erfaringene til SOCO-teamet som mabl bet seg merke i?

Jeg tror det har å gjøre med at vi implementerte det i tett samarbeid med Thon Hotels og Epinova. Thon ønsket å styrke en kompleks kundereise med økt testdekning, og Epinova utviklet og tilpasset en løsning som passet fint med mabl. Vi lykkes med å ta i bruk verktøyet slik at vi styrket testprosessen i sin helhet.

Artikkelen fremhever at dere reduserte tiden til manuell kjøring av test cases med 80 prosent, og reduserte antall feil i produksjon?

Utgangspunktet var at det ble brukt mye tid på manuelle kjøringer av regresjonstester. Vi brukte relativt kort tid på automatisere disse testene. Det er også takket være at mabl har et enkelt brukergrensesnitt som ikke krever at brukeren selv leser eller skriver kode. Arbeidet med å oppdatere og vedlikeholde tester tok heller ikke så mye tid siden mabl automatisk kan rette opp i tester som feiler av banale grunner. Dermed kunne testteamet heller fokusere på å teste ny funksjonalitet uten å bremse for utrullingstakten.

Det er snakk om DevOps, med mange og raske deployer til produksjon?

Stemmer. Vi satte opp tester som ble trigget automatisk i pipelinen, og ble varslet via Slack om det som vi måtte ta tak i. Tiden brukt til å manuelt gå inn og rette opp ble betydelig redusert, og nedetiden i produksjon er nå så å si null.

Gratulerer til Kjetil, Raj og Katrine med fin omtale på mabl.com!


Ønsker du å vite mer?

Kjetil og SOCO tilbyr kurset «Introduksjon til automatisert testing med mabl», hvor flere av fordelene med god bruk av automatiseringsverktøy dekkes.