Aktuelt

Lesetid: 3 minutter

Vellykket bankfusjon

Nylig fusjonerte tre banker fra Sparebank1-alliansen i en stor operasjon. Testere fra SOCO bidro.

Juridisk sett fusjonerte SpareBank1 Modum, SpareBank1 Telemark og SpareBank1 BV til én enhet med navnet SpareBank1 Sørøst-Norge i april tidligere i år. Nå var turen kommet til at IT-systemer og data skulle samles. For å redusere nedetiden for kunder og rådgivere ble den tekniske fusjonen lagt til en helg, og tiden ble brukt godt!

Stort apparat

Det var et mektig apparat i sving. Deltakere fra veldig mange ulike fagfelt bidro for å dra fusjonen i land. Bankene stilte med 50 testere og kundebehandlere. SpareBank1 Utvikling bidro med flere team, med blant annet frontend- og backendutviklere, samt Sahdia Moghal og Hans Arne Jacobsen fra SOCO. Leverandøren TietoEvry stilte også med et betydelig team, og et team fra Fremtind Forsikring sikret at alt gikk som planlagt mot deres systemer.

Etter at bankene stengte kl. 15.30 på fredag, startet arbeidet.

Det var ingen vei tilbake nå!

Sahdia Moghal, SOCO

Kunder, kontoer, data, dokumenter, avtaler…ja, det var mye som skulle migreres i løpet av den ene lille helgen som var. Etter tekniske implementeringer lørdag, var det fysisk oppmøte på Torp utenfor Sandefjord tidlig en søndags morgen for å kickstarte verifiseringsarbeidet. Mandag formiddag kunne bankrådgivere og kundene deres utføre sine vanlige operasjoner i et fusjonert system. Alt gikk etter planen!

Koordinering og kunnskap

Så hvordan ble testarbeidet koordinert? Det sier seg selv at det ble viktig med felles status og god kommunikasjon.

Teams sørget for at alle hadde tilgang til samme informasjon. Underveis oppsto det flere behov for hurtige avklaringer, både for å vite status på fremdrift og om det var kommet inn nye funn eller feil. Avvik ble identifisert og rettet fortløpende.

Kommunikasjon- og delingssverktøy som Teams, Sharepoint og Slack ble hyppig brukt for å informere om status på fremgang, feil funnet, sparre med andre. Et nytt innslag i en av disse kanalene nådde ut til omtrent alle involverte parter i fusjonen, og gjorde det enklere å slå seg sammen for å finne ut av omtrent hver eneste utfordring man møtte på! 

Oppfølgingen av fremdrift og avvik ble altså tilpasset de involverte partene og deres systemer som de vanligvis arbeider i.

Med så mange flinke folk på plass, var vi trygge på at at dette kom til å gå bra!

Charlotte Lyngsmo, leder Testsenteret SB1 Utvikling

Rent testmessig gikk det mye i regresjonstesting og verifisering for å sikre at all funksjonalitet og data var på rett plass til rett tid.

God kjennskap til systemer og data før den tekniske fusjonen viste seg nyttig når det skulle verifiseres resultater etter selve endringen.

Charlotte Lyngsmo, leder for Testsenteret i SpareBank1 Utvikling, kunne si seg mektig imponert over innsatsen som ble lagt ned, gitt de mange involverte og så mye som skulle sikres på kort tid:

«Riskoen for feil er alltid mye større på store tekniske migreringer som dette, og det gjelder å ha hodet kaldt.»

Takk for flott innsats til SOCO-teamet, og gratulerer SpareBank1 Utvikling for godt gjennomført teknisk fusjon!